Rakenteiden
tarkastukset

Teemme rakenteiden tarkastuksia mm. seuraaville taitorakenteille:

+ sillat
+ laiturit
+ tunnelit
+ rantamuurit
+ kanava- ja patorakenteet
+ kiinteät merimerkit

Tarkastustoimintamme kattaa vuosi-, yleis- ja erikoistarkastukset.

Vuositarkastus on taitorakenteille vuosittain tehtävä silmämääräinen tarkastus, jossa keskitytään erityisesti vaurioihin, jotka voivat vaarantaa käyttäjien turvallisuuden.

Yleistarkastus on silmämääräinen tarkastus, missä määritetään:

+ rakenteiden näkyvät vauriot
+ vaurioiden todennäköiset aiheuttajat
+ vaurioiden vakavuus ja laajuus
+ korjaustöiden kiireellisyys

Erikoistarkastus tehdään yleensä peruskorjaushankkeen alkuvaiheessa. Erikoistarkastuksella selvitetään rakenteiden kunto sekä lähtötiedot korjaussuunnittelulle. Erikoistarkastuksessa rakenteet tarkastetaan silmämääräisesti (yleistarkastus) ja rakenteista tehdään erilaisia mittauksia sekä tutkimuksia rakenteiden kunnon määrittämiseksi.

Betonirakenteiden
kuntotutkimukset

Rakenteiden kuntotutkimukset suoritetaan yleensä korjausrakennushankkeen alussa.

Kuntotutkimuksella selvitetään:

+ vaurioiden vakavuus ja laajuus
+ vaurioitumisen eteneminen ja vaikutukset rakenteiden säilyvyyteen
+ korjaustarve ja oikeat korjaustavat
+ korjaustöiden kiireellisyys ja alustava kustannusarvio

Kuntotutkimuksen alussa tutustutaan olemassa oleviin lähtötietoihin (alkuperäisiin suunnitelmiin, korjaushistoriaan, yms.), joiden perusteella valitaan tutkimustavat ja -menetelmät. Tutkittavat rakenteet tarkastetaan silmämääräisesti ja rakenteista tehdään näytteenottoja sekä mittauksia laboratoriotutkimuksia varten.

Suoritamme kuntotutkimuksia mm. seuraaviin rakenteisiin:

+ voimalaitos- ja patorakenteet
+ vesitornit
+ autohallit ja pysäköintitalot
+ julkisivu- ja parvekerakenteet

Rakenteiden ilmakuvaus

Tarkastustoiminnan tukena käytämme radio-ohjattavaa kuvauskopteria, joka mahdollistaa vaikeasti saavutettavien rakenteiden, kuten siltojen alustojen, tarkastamisen kustannustehokkaasti ja turvallisesti. Kuvauskopteri on varustettu laadukkaalla järjestelmäkameralla ja kuvaus voidaan suorittaa tavanomaisista koptereista poiketen myös ylöspäin.